מעוך


מעוך
1 adj. כתוש, מחוץ, מרוסק, גרוס, טחון, שחוק, כתות, לחוץ, כבוש, קמוט, דחוס; סחוט, ממוצה, שסחטו ממנו את המי
2 מעיכה, לחיצה, כבישה, דחיסה, דחיקה, קימוט, סחיטה, כיווץ, הידוק, צימוק, הצרה, צמצו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • גרוס — adj. כתוש, טחון, מרוסק, שבור, לחוץ, מעוך, עשוי גריסים; נלמד, נאמר, שנו …   אוצר עברית

  • הימעכות — היות מעוך, היות נמעך, הידרסות, הימחצות, היכתשות, התקמטות, התרסקות, ריצוץ, שחיק …   אוצר עברית

  • המעכות — היות מעוך, היות נמעך, הידרסות, הימחצות, היכתשות, התקמטות, התרסקות, ריצוץ, שחיק …   אוצר עברית

  • טחון — adj. כתוש, שחוק, גרוס, מפורר, מעוך, לחוץ, שבור, מרוסק, משוי …   אוצר עברית

  • כתוש — adj. שחוק, מעוך, טחון, גרוס, לחוץ, שבור, מרוסק, מנופץ, כתות, מנותץ, מושח …   אוצר עברית

  • כתות — 1 adj. שחוק, מעוך, טחון, גרוס, לחוץ, שבור, מרוסק, מנופץ, כתוש, מנותץ, מושחת, הלום, חבו 2 הליכה מאומצת, צעידה כבדה, השתרכות, ליאות, פיגור; שבירה, ניפוץ, נתיצה, ריסוק, השחתה, מעיכ …   אוצר עברית

  • לחוץ — adj. נתון בלחץ, כבוש, מעוך; מעובה, דחוס, מצופף, הדוק; מלא לחצים, טרוד, תחת לחץ, מתו …   אוצר עברית

  • מחוץ — 1 adj. פצוע, פגוע, חבול, מוכה, הלום, חבוט; מעוך, לחוץ, דחוס, דרוך, כבוש, הדוק, דרוס, צפוף מרוצץ, מנותץ, מנופץ, מרוסק, כתוש, שבור, כתות, כתו 2 adv. פרט ל , למעט, בסייג, להוציא מן הכל …   אוצר עברית

  • מטבל אבוקדו — ממרח עשוי מאבוקדו מעוך ומתובל {{}} …   אוצר עברית

  • מכווץ — adj. מקופל, מקומט, מצומצם, מהודק, מצופף, מצומק, דחוס, לחוץ, כבוש, מעוך, דחו …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.