מעוז


מעוז
1 n. שם משפח
2 מבצר, מצודה, טירה, משלט, תעוז, בסיס; מקלט, מחסה, בונקר, מגן; סלע, צוק, חומה, קיר; עוז, עצמה, כו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מעוז חיים — קיבוץ בעמק בית שאן {{}} …   אוצר עברית

  • מעוז צור ישועתי — פתיחה של שיר עממי לחנוכה {{}} …   אוצר עברית

  • Maos Zur — (hebr. מעוז צור‎ Festung, Fels [meiner Rettung]) sind die Anfangsworte eines Liedes, das während des Chanukkafestes von aschkenasischen Juden hauptsächlich bei der häuslichen Feier, jedoch auch in der Synagoge gesungen wird. Das Lied stammt aus… …   Deutsch Wikipedia

  • Ma'oz Tzur — …   Wikipedia

  • Hanukkah music — …   Wikipedia

  • Maoz Samya — Football player infobox playername = Maoz Samya fullname = Maoz Samya dateofbirth = birth date and age|1987|12|14 cityofbirth = Ramla countryofbirth = Israel currentclub = Maccabi Netanya clubnumber = 23 position = Defender youthyears =… …   Wikipedia

  • Maoz Ester — Infobox Kibbutz kibbutz name = Maoz Ester foundation = 2005 founded by = Kokhav HaShahar residents region = Samaria council = Mateh Binyamin industry = affiliation = website =Maoz Ester ( he. מעוז אסתר, lit. Esther Fortress ) is an Israeli… …   Wikipedia

  • Maoz Tsour — Ma oz Tsour (hébreu: מעוז צור, « Rocher puissant ») est un poème liturgique juif en acrostiche de six stances composé en hébreu. Traditionnellement chanté dans les foyers lors de la fête de Hanoucca, après l allumage des bougies, il est …   Wikipédia en Français

  • Maoz tsour — Ma oz Tsour (Hébreu: מעוז צור, Rocher puissant) est un poème liturgique (piyyout) juif. Écrit en hébreu, il est habituellement chanté lors de la fête de Hanoukka, après l allumage des bougies. Bien qu originellement destiné aux foyers, il est… …   Wikipédia en Français

  • Piyout — Piyyout Un piyyout (plur. piyyoutim, en hébreu פיוט IPA : /pijút/ et [pijutím]) est un poème liturgique juif généralement destiné à être chanté ou récité pendant l office. Il existe des piyyoutim depuis l époque du temple de Jérusalem. La… …   Wikipédia en Français


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.