מעוות


מעוות
adj. מסולף, מעוקל, מעוקם, עקום, מסובב, מפותל, מוטה, אינו ישר, מושחת, מקולקל, פגום, הרוס, לקו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • לא מעוות — s{{}} …   אוצר עברית

  • רושם מעוות — רושם מסולף {{}} …   אוצר עברית

  • חסר פרופורציה — מעוות, אינו פרופורציונלי {{}} …   אוצר עברית

  • באופן מוטעה — בטעות, שגוי, משובש, מעוות {{}} …   אוצר עברית

  • גרוטסקה — עיוות, גיחוך, הבלטה יתירה, הגזמה, הפרזה, תוצר אמנותי מעוות, תיאור אמנותי מוגז …   אוצר עברית

  • גרוטסקי — adj. מגוחך, נלעג, מעוות, מוגזם, מובלט יתר על המידה, מופר …   אוצר עברית

  • זייפן — 1 adj. מזייף צלילים, מסרס צלילים, מעוות מלודיה, סוטה מהמנגינה הנכונה, שר לא לפי התווי 2 חקיין, עוסק בזיופים, מעתיק, מרמה, מסלף, מסרס, מאחז עיניים, גונב דעת, מלאכות …   אוצר עברית

  • זיפן — 1 adj. מזייף צלילים, מסרס צלילים, מעוות מלודיה, סוטה מהמנגינה הנכונה, שר לא לפי התווי 2 חקיין, עוסק בזיופים, מעתיק, מרמה, מסלף, מסרס, מאחז עיניים, גונב דעת, מלאכות …   אוצר עברית

  • חוסר היגיון — חשיבה לא הגיונית, היגיון מעוות {{}} …   אוצר עברית

  • כזבני — adj. שקרי, רמאי, מסולף, מזויף, מעוות, מוטעה, מדומה, לא אמין, בדו …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.