מעוד


מעוד
adv. מאז ומתמיד, משכבר הימים, מאז שהוא קיים, מימיו, אף פעם, מעול

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • איסטניס — n. אנין טעם, בעל טעם טוב, בעל חך רגיש; אנין דעת, עדין, רגיש, מעוד …   אוצר עברית

  • אנין — adj. איסטניס, בעל טעם טוב, בעל חך רגיש, עדין, רגיש, מעוד …   אוצר עברית

  • אסטניס — n. אנין טעם, בעל טעם טוב, בעל חך רגיש; אנין דעת, עדין, רגיש, מעוד …   אוצר עברית

  • מלוטף — adj. משופשף, מחוכך, שמגפפים אותו, מחובק, מפונק, מוחלק, מעוד …   אוצר עברית

  • מעונג — adj. שנעים לו, מפונק, שנגרם לו עונג, נהנה, מלא הנאה, חש תענוג, משועשע, מרוכך, מעוד …   אוצר עברית

  • משומש — adj. שנעשה בו שימוש, השתמשו בו, מנוצל, מבוזבז, אינו יד ראשונה, אינו חדש, יד שנייה; בלוי, משופשף, מושחת, שחוק, מפורר, הרוס, מהוה; ששימשו אותו, מפונק, עדין, מעוד …   אוצר עברית

  • קטליטי — adj. מזרז, מדרבן, מעוד …   אוצר עברית

  • קלאסי — adj. טיפוסי, אופייני, מהווה דוגמא, מתאים; מופתי, גאוני, עילאי, מעולה, מצוין, מעוד …   אוצר עברית

  • קלסי — adj. טיפוסי, אופייני, מהווה דוגמא, מתאים; מופתי, גאוני, עילאי, מעולה, מצוין, מעוד …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.