מעוגן


מעוגן
adj. קשור ע"י עוגן, מובא לעגינה, עומד במעגן; אחוז, דבוק, מחוזק, מבוסס, צמוד, קבוע, מיוצב, נתמך, מקבל סימוכי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מעוגן בחוק — חוקי, שיש לו סימוכין בחוק {{}} …   אוצר עברית

  • לא מעוגן — s{{}} …   אוצר עברית

  • קבוע בתקנון — מעוגן בחוק, רשום בתקנון {{}} …   אוצר עברית

  • חוקק — 1 v. להיעשות מעוגן בחוק, להיקבע כחוק, להתקבל כחוק, לעבור חקיק 2 v. לעגן בחוק, לנסח חוקים, להוציא חוקים, לקבוע חוקים, לעסוק בחקיקה, לעסוק בתחיקה, לחקו …   אוצר עברית

  • מושרש — adj. מכה שורש, בעל שורשים; מבוסס, מעורה, מעוגן, מוחדר, עמוק, יציב, איתן, מיוס …   אוצר עברית

  • מחושק — adj. מוקף, מכותר, מעוטר, לפות, חגור, חבוק, כפות, קשור, אסור, מחוזק, מיוצב, מעוגן, מהודק, מוצמ …   אוצר עברית

  • מיוצב — adj. מחוזק, מעוגן, מקובע, ממוקם, מותקן, מודבק, מחובר, מוצמד, מהודק, מאוזן, מכוון, מכוונן, מסוד …   אוצר עברית

  • מישפטי — adj. של משפט, הקשור במשפט, השייך לעולם המשפט, מעוגן בחוק, קבוע בתקנון, חוקי, כש …   אוצר עברית

  • משפטי — adj. של משפט, הקשור במשפט, השייך לעולם המשפט, מעוגן בחוק, קבוע בתקנון, חוקי, כש …   אוצר עברית

  • עומד — adj. מאונך, ניצב, זקוף, ישר, על הרגליים; יציב, קיים, איתן, נמצא, ישנו, שלם, נשאר, מעוגן, מיוצב, מחוזק, מותקן, מוקם; סטטי, קבוע, לא זז, לא נע, קבוע במקום, לא זורם, שקט, של …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.