מנוסר


מנוסר
adj. חתוך במסור, חטוב, כרות, מבוקע, בקוע, חצוי, שניסרו אותו, גזור (בול עץ)

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • כרות — adj. חתוך, שבור, מנוסר, גזור, גזום; חתום, מוסכם; קטוע, מסולק, גדוע, גדום, קטו …   אוצר עברית

  • מגורר — adj. מנוסר, שניסרו אותו, חטוב; מרוסק, מפורר, מועבר במגררת, מגורד בפומפיי …   אוצר עברית

  • מקוצץ — adj. קצוץ, חתוך, גזום, גזוז, גדום, גדוע, כרות, קצור, קטוע, מקוצר, מנוסר, טחון, מרוסק, מפור …   אוצר עברית

  • קטום — adj. כרות, קטוע, גדוע, גדום, גזור, מנוסר, חתוך, קצוץ; שראשו הוסר, שהורחק חלקו העליו …   אוצר עברית

  • קטוע — adj. חתוך, כרות, גזום, גדוע, גזום, קטום, מנוסר, קצוץ; מפוצל, מחולק, לא רצוף; מופר …   אוצר עברית

  • קצוץ — 1 adj. חתוך, גזום, גזוז, גדום, גדוע, כרות, קצור, קטוע, מנוסר, טחון, מרוסק, מפור 2 חיתוך, גיזום, גזיזה, גידום, גדיעה, כריתה, קטיעה, ניסור; הפחתה, הורדה, המעט …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.