מנוסה


מנוסה
1 בעל ניסיון, מאומן, מומחה, מיומן, בקי בעניין, בעל ידע בנושא, שחווה את הדבר בעבר, שעבר התנסות, שאינו טירון, אינו חדש בנושא; שעמד בניסיון, שניסו אותו, בדוק, שבחנו אות
2 בריחה, הסתלקות, הימלטות, מילוט, התרחקות במהירות, התחמקות, היעלמות, הסתתרות, היחלצו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.