מנומק


מנומק
adj. מוסבר, מבואר, מפורש, מובהר, מוברר, מפוענח, מתורגם, מתור

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • דרש הסברים — תבע הבהרות, ביקש לקבל תיאור מנומק {{}} …   אוצר עברית

  • מוסבר — adj. מפורש, מבואר, מנומק, מתורץ, מוברר, מבורר, מובהר, מלובן, מחוור, מתורג …   אוצר עברית

  • מתורץ — adj. מוסבר, מנומק, מבואר, מפורש, מובהר, מוברר, ניתן כתירוץ, מפוענח, מתורג …   אוצר עברית

  • סבתי — adj. שיש בו גורם, שיש לו עילה, מתורץ, מנומק, בעל טעם, מוצדק, תכליתי, מותנ …   אוצר עברית

  • סיבתי — adj. שיש בו גורם, שיש לו עילה, מתורץ, מנומק, בעל טעם, מוצדק, תכליתי, מותנ …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.