מנויי


מנויי
משרה, תפקיד, עיסוק, משימה, כהונה, שליחות, ג'וב; הסמכה, ייפוי כוח, אישור, מתן תוקף, הצגת מועמד; חתימה, הצטרפות לקהל לקוחות, הפיכה למנו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מנויי הכבלים — מי שיכול לצפות בערוצים השונים דרך מכשיר הטלוויזיה בביתו, השייכים למקבלי השירות של הטלוויזיה בכבלים {{}} …   אוצר עברית

  • מרכזת טלפונים — מרכזייה, מערכת מיתוג טלפונית, מערכת מיתוג המאפשרת קישור בין מנויי רשת טלפונים בכדי לקיים קשר טלפוני או פקס או אחר, מיתוג טלפוני, מרכז רשת הטלפונים7 …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.