מנוי


מנוי
1 חתום על ספר, חתום על עיתון, שייך למקבלי השירות; ספור, מובא בחשבון; מצוין, קבוע מרא
2 משרה, תפקיד, עיסוק, משימה, כהונה, שליחות, ג'וב; הסמכה, ייפוי כוח, אישור, מתן תוקף, הצגת מועמד; חתימה, הצטרפות לקהל לקוחות, הפיכה למנו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מנוי וגמור — מוסכם, מוחלט, סופי, נחרץ {{}} …   אוצר עברית

  • מנוי וגמור עמו — גמר אומר, החליט באופן סופי ונחרץ {{}} …   אוצר עברית

  • דמי מנוי — הכסף שיש לשלם תמורת החברות או המנוי {{}} …   אוצר עברית

  • כרטיס-מנוי — כרטיס המאפשר כניסה קבועה ללא תשלום {{}} …   אוצר עברית

  • לא מנוי — s{{}} …   אוצר עברית

  • להיות מנוי — להיות חתום, להיות שייך למקבלי השירות …   אוצר עברית

  • טלפון חסוי — מנוי במרכזיית הטלפונים שלפי בקשתו אין מפרסמים את מספר הטלפון שלו במדריך הטלפונים {{}} …   אוצר עברית

  • כלה ונחרצה עמו — מנוי וגמור עמו, גמר אומר {{}} …   אוצר עברית

  • מספר טלפון חסוי — מנוי במרכזיית הטלפונים שלפי בקשתו אין מפרסמים את מספר הטלפון שלו במדריך הטלפונים {{}} …   אוצר עברית

  • Шоссе 6 (Израиль) — …   Википедия


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.