מכסה


מכסה
1 הקצבה, תקציב, שיעור, נורמה, תקן, כמות מוגבלת; כמות, סך, מספר, סכום, סך הכול, גודל, ער
2 כיסוי, ציפוי, כובע, גג, כיסוי עליון, מגן, פקק, מגופה, שסתו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מכסה הגרון — אפיגלוטיס, פיסת סחוס הסוגרת את הכניסה לגרון בזמן בליעה (אנטומיה) {{}} …   אוצר עברית

  • מכסה מנוע — כיסוי למנוע הרכב {{}} …   אוצר עברית

  • מכסה שנתית — הכמות המינימלית שיש לייצר בשנה, תקציב שנתי, תקן {{}} …   אוצר עברית

  • לכל סיר יש מכסה — כל אדם ימצא לעצמו בן זוג מתאים {{}} …   אוצר עברית

  • גג — מכסה עליון, קו עליון, מסגרת, מחס …   אוצר עברית

  • כיסוי — מכסה, פקק, כסות, ציפוי, עטיפה, כריכה; חיפוי, הסתרה, העלמה, הטמנה, הסוואה, מיסוך, הגנה; ביטוח, יתר …   אוצר עברית

  • כיסויי — מכסה, פקק, כסות, ציפוי, עטיפה, כריכה; חיפוי, הסתרה, העלמה, הטמנה, הסוואה, מיסוך, הגנה; ביטוח, יתר …   אוצר עברית

  • כמות מוגבלת — מכסה, הקצבה, כמות שאין לעבור {{}} …   אוצר עברית

  • כסויי — מכסה, פקק, כסות, ציפוי, עטיפה, כריכה; חיפוי, הסתרה, העלמה, הטמנה, הסוואה, מיסוך, הגנה; ביטוח, יתר …   אוצר עברית

  • כסות — מכסה, כיסוי, ציפוי, עטיפה, כריכה, מגן; בגד, לבוש, מעיל, גלימה, חלוק, מלבוש, חולצ …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.