מועצת המנהלים


מועצת המנהלים
מפגש של הבכירים בחברה לצורך קבלת החלטות בענייני החברה {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • יור מועצת המנהלים — האדם העומד בראש הדירקטוריון (הרשות המבצעת) של חברה {{}} …   אוצר עברית

  • דירקטוריון — מנהלה, מועצת המנהלים, חבר מנהלים של מוסד, גוף מנה …   אוצר עברית

  • דירקטוריון הבנק — הגוף המכוון את פעילות הבנק ומפקח עליה, מועצת המנהלים של הבנק {{}} …   אוצר עברית

  • דרקטוריון — מנהלה, מועצת המנהלים, חבר מנהלים של מוסד, גוף מנה …   אוצר עברית

  • ועד מנהל — גוף המנהל ארגון, מועצת המנהלים {{}} …   אוצר עברית

  • יור הדירקטוריון — האדם העומד בראש מועצת המנהלים {{}} …   אוצר עברית

  • יושב ראש הדירקטוריון — האדם העומד בראש מועצת המנהלים {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.