מועצה ממונה


מועצה ממונה
מועצה מקומית המתמנה ע"י שר הפנים להחליף מועצה שאינה מתפקדת לפי חוק {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מועצה — 1 ועדה, אסיפה, קבוצת אנשים, אסיפה מכוננת, ועדה מנהלת, קבוצה נבחרת, ועדה ממונה, סנ 2 עצה, מזימה, תכנית, תחבולה, מחשב …   אוצר עברית

  • ועדה — חלק מוועד, חבר אנשים שנבחר למשימה מסוימת, גוף ממונה, נציגות, נבחרת, מועצה, משלחת, קבוצת פעולה; אסיפה, פגישה, כינוס, ישיב …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.