מועצה מחוקקת


מועצה מחוקקת
אסיפה של נבחרים שהתכנסו לצורך חקיקה חדשה {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • כנסת — 1 בית כנסת, בית תפילה, כנסיי 2 כנס, כינוס, ועידה, אספה, מליאה, עצרת, קיבוץ, ישיבה, מועצה, התוועדות, דיו 3 פרלמנט, בית נבחרים, בית מחוקקים, רשות מחוקקת, בניין הרשות המחוקקת בירושלי …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.