מועצה


מועצה
1 ועדה, אסיפה, קבוצת אנשים, אסיפה מכוננת, ועדה מנהלת, קבוצה נבחרת, ועדה ממונה, סנ
2 עצה, מזימה, תכנית, תחבולה, מחשב

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מועצה ממונה — מועצה מקומית המתמנה ע י שר הפנים להחליף מועצה שאינה מתפקדת לפי חוק {{}} …   אוצר עברית

  • מועצה קרואה — מועצה מקומית המתמנה ע י שר הפנים להחליף מועצה שאינה מתפקדת לפי חוק {{}} …   אוצר עברית

  • מועצה אזורית — גוף המאגד מספר יישובים כפריים באותו אזור גיאוגרפי ומטפל בענייניהם {{}} …   אוצר עברית

  • מועצה בוחרת — גוף אלקטורלי בארה ב שתפקידו לבחור את הנשיא וסגנו {{}} …   אוצר עברית

  • מועצה דתית — רבנות, מוסד מקומי לענייני דת {{}} …   אוצר עברית

  • מועצה לאומית למניעת תאונות — גוף העוסק בהסברה למען הפחתת מספר תאונות הדרכים ובמתן קורסים לשיפור הנהיגה {{}} …   אוצר עברית

  • מועצה מחוקקת — אסיפה של נבחרים שהתכנסו לצורך חקיקה חדשה {{}} …   אוצר עברית

  • מועצה מייעצת — גוף מקצועי המנחה וממליץ על שיטות פעולה {{}} …   אוצר עברית

  • מועצה מקומית — גוף המטפל בענייני היישוב, הנהלת יישוב שאינו במעמד עיר {{}} …   אוצר עברית

  • מועצה משפטית — גוף האחראי על עניינים משפטיים {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.