מועסק


מועסק
שכיר, עובד, עסוק, תפוס, לא פנוי, לא חופשי, קשור בחוזה, קשו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • לא מועסק — s{{}} …   אוצר עברית

  • עובד ארעי — מועסק לזמן קצר, עובד בלתי קבוע, עובד זמני {{}} …   אוצר עברית

  • עובד זמני — מועסק לזמן קצר, עובד בלתי קבוע, עובד ארעי, עובד לתקופה מוגדרת {{}} …   אוצר עברית

  • אחריות מעביד — חבות משפטית בשל התנהגותו של מועסק {{}} …   אוצר עברית

  • איש אחזקה — שרת, תחזוקן, שמש, מועסק בעבודות פשוטות {{}} …   אוצר עברית

  • איש שירות — איש אחזקה, תחזוקן, מועסק בעבודת שירות לקוחות {{}} …   אוצר עברית

  • חסר עבודה — מובטל, שאינו מועסק {{}} …   אוצר עברית

  • מובטל — מחוסר עבודה, שאינו מועסק, חסר משכורת, חסר הכנסה, מקבל דמי אבטל …   אוצר עברית

  • מוטרח — adj. מועסק, מוטרד, מועמס, שמטריחים אותו, שנגרם לו טור …   אוצר עברית

  • מושבת — adj. מובטל, מחוסר עבודה, לא מועסק; מקורקע, מקולקל, מרותק, אסור; מבוטל, מופרע, מופסק, קטוע, מופר, מחוסל, מחו …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.