מוענק


מוענק
adj. ניתן, מוקדש, מוגש, נמסר, מופקד, נתרם, מועב

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מוגש — adj. מסופק, נמסר, מוענק, מובא, מוקרב, מוצע, מוצ …   אוצר עברית

  • מוחכר — adj. מושכר, נתון בחכירה, נתון בחזקה, מוענק לזמן מוגב …   אוצר עברית

  • מונחל — adj. מועבר, מורש, מוענק, מופקד, נמסר, ניתן, מוג …   אוצר עברית

  • מושאל — adj. נתון בהשאלה, מוענק לתקופה מוגבלת; שמובנו שאול, בהשאלה, שכוונתו שונה מן המקור, מטפור …   אוצר עברית

  • מותרם — adj. מנודב, מוענק, ניתן כתרומ …   אוצר עברית

  • מסופק — adj. מלא ספקות, ספקן, קטן אמונה, מטיל ספק, לא בטוח, פקפקן, חששן, חשדן, הססן, סקפטי; מצויד, שסופק לו המלאי, שניתן, שסיפקו לו, שסיפקו אותו, מומצא, מוענק, שדאגו לאספקתו; שגרמו לו סיפוק, שבע רצון, שנחה דעת …   אוצר עברית

  • מסר — 1 v. להינתן, להיות מוענק; לעבור לרשות , להיות מוגש, להיות מופנה; להיות מועבר (מסר, ידיעה) 2 v. להקדיש עצמו ל , לעסוק באופן בלבדי, להשקיע את כל מרצו, להתמכר; להרעיף תשומת ל 3 v. לתת, להעניק, להעביר, לשלוח, להמציא, להגיש, להביא; לספר, להודיע, לומר …   אוצר עברית

  • נתן — 1 v. לאפשר, להרשות, לאשר, להסכים, לא לאסור, להניח ל , להתיר; לשים, להניח, לקבוע, להציב, להעמיד; לשים ל , למנות, לעשות ל 2 v. להימסר, לעבור לרשות , להיות מוגש; להיות מוענק, להיות מוקנה, להיות מואצל; להיות מסופק, להיות מנופק; להיתרם, להיות מוקדש;… …   אוצר עברית

  • פרס האוסקר — האוסקר, פסלון מוזהב המחולק מדי שנה בטקס מפואר למצטיינים בענף הקולנוע, טקס פרסי האוסקר, טקס שנתי להענקת פרסים עבור הישגים בתחום הסרטים ובתעשיית הקולנוע (מוענק על ידי האקדמיה האמריקאית לקולנוע) {{}} …   אוצר עברית

  • תרם — 1 v. ביקשו ממנו לתרום, השתתף במבצע התרמה, שנוררו ממנו, גרמו לו לתרו 2 v. לבקש תרומות, לערוך מבצע התרמה, לשנורר, לגרום לתרו 3 v. להינתן, להוות תרומה, להוות נדבה, להיות מוענק, להיות מוקדש, להיות מושט (עזרה) 4 v. לתת, לנדב, להעניק, להפריש, להקדיש,… …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.