מועמדות


מועמדות
התחרות, תחרות, התמודדות, עמידה להיבחר, הצעה לשמש בתפקיד, ריצה לבחירו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הגיש מועמדות — ניסה להתקבל למשרה, שלח קורות חיים, קנדידט, מתמודד {{}} …   אוצר עברית

  • הגשת מועמדות — ניסיון להתקבל, השתתפות בהתמודדות {{}} …   אוצר עברית

  • הצגת מועמדות — ניסיון להתקבל, השתתפות בהתמודדות {{}} …   אוצר עברית

  • הציג מועמדות — קנדידט, מתמודד, מנסה להתקבל {{}} …   אוצר עברית

  • טופס הגשת מועמדות — נייר שעליו כותב מועמד למשרה את פרטיו האישיים וקורות חייו {{}} …   אוצר עברית

  • Republic Protests — The April 14, 2007 protest in Ankara crowding the Ceremonial Plaza of Anıtkabir, the mausoleum of the founder of modern Turkey, Mustafa Kemal Atatürk The Republic Protests (Turkish: Cumhuriyet Mitingleri) were …   Wikipedia

  • מועמד למשרה — הגיש מועמדות לתפקיד מסוים {{}} …   אוצר עברית

  • מועמד לתפקיד — הגיש מועמדות למשרה מסוימת {{}} …   אוצר עברית

  • רץ — 1 v. גרמו לו למרוצה, גרמו לו להתרוצצות, הוטרד, הוטרח, נגרם לו ללכת הלוך ושו 2 v. הובא לידי ריצה, נגרם לו לרוץ, זורז; הונס, הוברח, נגרמה מנוסתו, הופץ לכל עב 3 v. הוחש, הובא מהר, הועבר בדחיפות, נשלח במהירות, הובה 4 v. הוסבר בהרצאה, פורט במלואו,… …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.