מועמד מוסכם


מועמד מוסכם
מועמד המקובל על גורמים שונים, מתמודד הזוכה לתמיכה מלאה {{}}

אוצר עברית . 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”