מועמד


מועמד
מתחרה, מתמודד, שהעמידוהו להיבחר, מי שהוצע לתפקיד, רץ לבחירות, קנדיד

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מועמד בסכנה — מועמד במצב שיש בו חשש לפגיעה …   אוצר עברית

  • מועמד מוסכם — מועמד המקובל על גורמים שונים, מתמודד הזוכה לתמיכה מלאה {{}} …   אוצר עברית

  • מועמד מועדף — מועמד הזוכה לתמיכה הרבה ביותר, המתמודד האהוד ביותר {{}} …   אוצר עברית

  • מועמד טבעי — המתמודד שלפי ההיגיון הטבעי צריך לזכות בתפקיד {{}} …   אוצר עברית

  • מועמד למשרה — הגיש מועמדות לתפקיד מסוים {{}} …   אוצר עברית

  • מועמד לנשיאות — רץ לבחירות, מתמודד על תפקיד נשיא המדינה {{}} …   אוצר עברית

  • מועמד לראשות הממשלה — רץ לבחירות, מתמודד על תפקיד ראש הממשלה {{}} …   אוצר עברית

  • מועמד לראשות העירייה — רץ לבחירות בעירייה, מתמודד על תפקיד ראש העיר {{}} …   אוצר עברית

  • מועמד לתפקיד — הגיש מועמדות למשרה מסוימת {{}} …   אוצר עברית

  • מועמד לתפקיד נשיא המדינה — רץ לבחירות, מתמודד על תפקיד נשיא המדינה {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.