מדרשי


מדרשי
adj. נתון בשיטת הדרש, לא לפי פשט, מהמדרש, שמוצאו במדרש, קשור במדר

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מדרשי-אגדה — דרשות, מימרות ואגדות חז ל הבנויות על סיפורי המקרא {{}} …   אוצר עברית

  • מדרשי-הלכה — הלכות ודינים שנדרשו כפירושים על התורה {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.