מדרך רגל


מדרך רגל
דריסת רגל

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מיפסע — צעד, פסיעה, מדרך רגל, פסע, הילוך, מהלך, תנועה, גודל צעד, מרחק קצ …   אוצר עברית

  • מפסע — צעד, פסיעה, מדרך רגל, פסע, הילוך, מהלך, תנועה, גודל צעד, מרחק קצ …   אוצר עברית

  • צעד — 1 v. הצעידו אותו, הלך בסך, גרמו לו ללכת; קודם, הוזז קדימה, הונע, הובל, הונחה, הודר 2 v. להוליך בסך, לארגן מצעד; לקדם, להזיז קדימה, להניע, להוליך, להוביל, להנחות, להדרי 3 v. לפסוע, ללכת בקצב, ללכת בסך, לעשות צעדה, לדרוך, לטייל, להלך במסלול, להתקדם …   אוצר עברית

  • טע — 1 v. הובא לידי טעות, הוליכוהו שולל, הוכשל, רומה, הערימו עליו, הוסר מדרך הישר, הותעה, שיטו בו, שיקרו לו, תעתעו בו, נטעו בו תקוות שו 2 v. לגרום לטעות, להוליך שולל, להכשיל, לגרום להטעיה, לרמות, להונות, להערים, לשים רגל, להסיר מדרך הישר, לשקר, לשטות… …   אוצר עברית

  • תע — 1 v. לאבד את הדרך, ללכת ללא ידיעת הכיוון, לשוטט תוך חיפוש הדרך, לאבד את הצפון, להסתבך, לסטות מהדרך, לנדוד, ללכת אנה ואנה, להתבלבל; לסור מדרך הישר, להתפקר, לטעות, לשגו 2 v. להוליך בדרך לא נכונה, להסיר מדרך הישר, לגרום לסטייה, להדיח, להוליך שולל,… …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.