מדרך


מדרך
מדרס, משען לרגל, מאחז כף הרגל, מקום דריכת הרגל; דריכה, הליכה, צעידה, פסיעה, פשיעה, פס

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מדרך הטבע — באופן טבעי, לפי המקובל, באופן רגיל {{}} …   אוצר עברית

  • מדרך עוז — מושב בעמק יזרעאל {{}} …   אוצר עברית

  • מדרך רגל — דריסת רגל …   אוצר עברית

  • סטה מדרך-הישר — נאף, זנה, התנהג באופן לא מוסרי {{}} …   אוצר עברית

  • סר מדרך הישר — פשע, חטא, הפסיק להתנהג כיאות {{}} …   אוצר עברית

  • מירמס — מדרך, דריכה, דריסה, רמיסה ברגליים, דישה, הליכה כבד …   אוצר עברית

  • מרמס — מדרך, דריכה, דריסה, רמיסה ברגליים, דישה, הליכה כבד …   אוצר עברית

  • דח — 1 v. הוסת, פותה, הותעה, הולך שולל, הוצא לתרבות רעה, הוסר מדרך הישר, הושפע, הומרד; נשטף, נרחץ; פוטר, סולק, גורש, הורחק, הושעה, הופל, שול 2 v. להסית, לפתות, להתעות, להוליך שולל, להוציא לתרבות רעה, להמעיד, להסיר מדרך הישר, להשפיע, לדבר על לב ,… …   אוצר עברית

  • הבל — 1 adv. אפסי, כישלון, לשווא, לחינ 2 v. להעלות אדים, להעלות הבל, להעלות קיטור, להיות חם, ללהו 3 v. להתעות, להטות מדרך היש 4 v. לעסוק בדברי הבל, לבזבז זמן, לשגות בהבלים, לעסוק באיוולת; לסור מדרך הישר, לתעו 5 נשימה, הכנסת אוויר דרך הפה; אד, קיטור,… …   אוצר עברית

  • טע — 1 v. הובא לידי טעות, הוליכוהו שולל, הוכשל, רומה, הערימו עליו, הוסר מדרך הישר, הותעה, שיטו בו, שיקרו לו, תעתעו בו, נטעו בו תקוות שו 2 v. לגרום לטעות, להוליך שולל, להכשיל, לגרום להטעיה, לרמות, להונות, להערים, לשים רגל, להסיר מדרך הישר, לשקר, לשטות… …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.