מבחיל


מבחיל
adj. מעורר בחילה, מגעיל, דוחה, מעורר סלידה, ממלא קבס, גורם שאט נפש, מתועב, מאוס, מסריח, מצחי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מעורר בחילה — מבחיל, מגעיל, דוחה {{}} …   אוצר עברית

  • מעורר תיעוב — מבחיל, מעורר סלידה, שנוא {{}} …   אוצר עברית

  • איכס — 1 interj. מגעיל, גועל נפש, דוחה, מעורר סלידה, מבחיל, גורם שאט נפש, לא בא לי עליו, מעורר גועל, מעורר חלחל 2 האות X בא ב הלטיני; נעלם, ערך בלתי ידוע, המספר החסר במשוואה (באלגברה) ; פלוני, פלוני אלמונ …   אוצר עברית

  • גועלי — adj. מבחיל, מגעיל, דוחה, מתועב, מעורר בחילה, מאוס, מעורר איבה, נאל …   אוצר עברית

  • דוחה — adj. מרתיע, מאלץ להתרחק ממנו, מבחיל, מעורר סלידה, שלא ניתן לשהות בקרבתו, מעורר שאט נפש, מגעיל, מעורר גועל, מחליא, מאוס, מוקצה מחמת מיאוס, מתוע …   אוצר עברית

  • חלאת אדם — אדם מבחיל, דוחה, מניאק {{}} …   אוצר עברית

  • מבאיש — adj. מסריח, מצחין, מבחיל, גורם ריח רע; רקוב, מרקיב, מעלה רקב, מלוכלך, מטונ …   אוצר עברית

  • מגעיל — adj. דוחה, מעורר חלחלה, מעורר גועל, מבחיל, מאוס, מתועב, גורם קבס, מעורר סליד …   אוצר עברית

  • מחליא — adj. גורם לחולי, מגעיל, מבחיל, מתועב, מעורר סלידה, דוחה, מעורר גועל, מעורר שאט נפש, מאוס, מעורר חלחל …   אוצר עברית

  • מחריד — adj. נוראי, מגעיל, איום, נורא, מבחיל, מעורר חלחלה, מעורר פלצות, מזעזע, מפחיד, מבעית, מבהי …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.