מבותק


מבותק
adj. קרוע, מבוקע, דקור, נקור, מחורר, נקוב, פקוע, פרוץ, משוסע, חתוך, גזור, חצוי, מחולק, מפוצץ, מפוצ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • משוסף — adj. חתוך, קרוע, מחורץ, מקוצץ, מבוקע, מבותק, בקוע, שסוע, משוסע, תלוש, חצוי, מפוצ …   אוצר עברית

  • שסוע — 1 adj. מבותר, ששיסעו אותו, מחותך, קרוע לגזרים, תלוש, מבותק, משוסף, מקוצץ, חצוי, מפוצ 2 ביתור, שסיעה, חיתוך, קריעה לגזרים, תלישה, ביתוק, שיסוף, קיצוץ; הפרעה לאחר; פיצול, חצי …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.