להן


להן
prep. בשבילן, עבורן, בעבורן, כלפיהן, אליהן, מצידן, לגביה

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • איחוד מכסים — מדינות הסוחרות ביניהן באופן חופשי ויש בהן אותן תקנות מכס על סחר מחוץ להן {{}} …   אוצר עברית

  • ביצועי המטוס — היכולות להן מסוגל כלי הטיס לדוגמה מהירות טיסה מקסימלית {{}} …   אוצר עברית

  • גידל ציפורניים — לא גזר את ציפורניו והניח להן לגדול פרא {{}} …   אוצר עברית

  • חקיקה משנית — תקנות צווים וחוקי עזר על אותן הרשויות שהרשות המחוקקת אצלה להן סמכויות חקיקה {{}} …   אוצר עברית

  • חקיקת משנה — תקנות צווים וחוקי עזר של אותן הרשויות שהרשות המחוקקת אצלה להן סמכויות חקיקה {{}} …   אוצר עברית

  • ישהס — ישיבות הסדר, ישיבות שיש להן הסכם עם צה ל, ישיבות שתלמידיהן משרתים בצה …   אוצר עברית

  • כתב על הקרח — הבטיח הבטחות שאין להן כיסוי ואין מי שיקיימן {{}} …   אוצר עברית

  • כתוב על הקרח — הבטחות שאין להן כיסוי, על מילים לא משלמים מכס {{}} …   אוצר עברית

  • מחלות פנימיות — מחלות שאין להן ביטוי חיצוני {{}} …   אוצר עברית

  • רשום על הקרח — הבטחות שאין להן כיסוי, על מילים לא משלמים מכס {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.