כלפי מטה


כלפי מטה
למטה, למקום הנמוך {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • נוטה כלפי מטה — שחוח, מכופף, רכון, מעוקם …   אוצר עברית

  • כלפי האדמה — ארצה, כלפי מטה …   אוצר עברית

  • שפל — 1 v. הורד, הונמך; הורכן, כופף; כוון כלפי מטה (מבט) ; הוקטנה עצמתו; בוזה, בויש, הוכלם, הובך, פגעו בכבודו, סבל מהשפל 2 v. להוריד, להנמיך; להרכין, לכופף; לכוון כלפי מטה (מבט) ; להקטין עצמה (של קול) ; לבזות, לבייש, להכלים, להביך, לפגוע בכבוד, לגרום… …   אוצר עברית

  • כופף — 1 v. לנטות מטה, להיעשות כפוף, לכופף עצמו; להישמט; להתעקם, להתפתל, להיעשות מכופף; להיכנ 2 v. לעקם, לפתל, לגרום כיפוף, לקשת, לקמר; להטות, להרכין, להפנות כלפי מטה, לשמוט, לכפו …   אוצר עברית

  • כפף — 1 v. לגרום כפיפות, לבצע הכפפה, לשעבד, להעביר לשליטת , להעמיד בדרגה נמוכה יות 2 v. להתכופף, להתעקם, להיעשות מפותל, להתקמר, להיעשות מקושת, להיעשות כפוף, להיעשות מכופ 3 v. לכופף, לעקם, לפתל, לגרום כיפוף, לקשת, לקמר; להטות, להרכין, להפנות כלפי מטה,… …   אוצר עברית

  • בירידה — adv. כלפי מטה, בשיפוע למטה, הולך ויור …   אוצר עברית

  • דרדר — 1 v. הופל, גולגל כלפי מטה; הורע, הוחמר, נעשה קשה יותר, עבר הידרדרו 2 v. להפיל, לגרום דרדור, לגלגל למטה, לגרום מפולת; להרע, להחמיר, לגרום הידרדרו 3 v. ליפול, לרדת, להתגלגל למטה, לגלוש; להחמיר, להיעשות קשה יותר, להיעשות רע יות 4 קוץ, חוח, צמח בר… …   אוצר עברית

  • חלק — 1 adj. ישר, מלוטש, חלקלק; יציב, רוגע, נעים; ריק; לא שעיר, חסר שער, קיר 2 v. הופרד לחלקים, עבר חלוקה, נחלק, פולג, פורק, נפרס; ניתן בחלקים, ניתן חלק כחלק; הופץ, פוז 3 v. לגלוש, לעשות סקי, לעסוק בהחלקה; ליפול, למעוד, להתגלש; ליישר, לגהץ; ללטף, לגעת… …   אוצר עברית

  • יורד בשיפוע — נוטה כלפי מטה, משופע …   אוצר עברית

  • ירידה מתמדת — התדרדרות, ירידה שאינה נקטעת באמצע, שיפוע רצוף כלפי מטה {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.