כלפי חוץ


כלפי חוץ
לכאורה, למראית-עין, על-פני השטח, מבחוץ {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • כלפי חוץ הוא נראה — אין תוכו כברו {{}} …   אוצר עברית

  • פנם — 1 v. הפנימו אותו, הוטה כלפי פנים, הועבר פנימה, לא הופגן, לא הוצא, הוטמע, לא בוטא כלפי חוץ, הוסתר, הועלם, לא נחש 2 v. לגרום להפנמה, להטות פנימה, לא להחצין, לא לגלות כלפי חוץ, לא להפגין, לא להוציא, להטמיע, להסתיר, להעלים, לא לחשוף, להסתג …   אוצר עברית

  • חצן — 1 v. הופנה החוצה, הוצא החוצה, הופגן כלפי חוץ, עבר החצנה, נחשף, התגלה, לא הופנ 2 v. להפנות החוצה, להוציא החוצה, להפגין כלפי חוץ, לעשות החצנה, לחשוף, לגלות, לא להפני …   אוצר עברית

  • אקסטרברטי — adj. מוחצן, פונה כלפי חוץ, מכוון לסביבה החיצונית, מופנה כלפי הזול …   אוצר עברית

  • אקסטרוורטי — adj. מוחצן, פונה כלפי חוץ, מכוון לסביבה החיצונית, מופנה כלפי הזול …   אוצר עברית

  • אקסטרורטי — adj. מוחצן, פונה כלפי חוץ, מכוון לסביבה החיצונית, מופנה כלפי הזול …   אוצר עברית

  • מקומר — adj. קמור, קשתי, שיש בו קימורים, אינו קעור, מכופף, מעוקל, מסובב, מופנה כלפי מעלה, כיפתי, גמלוני, גבנוני, בולט כלפי חוץ, בולט למעל …   אוצר עברית

  • בעירה פנימית — בעירה שאינה נראית כלפי חוץ, הישרפות החומר בחלק הפנימי (ולא בתא חיצוני) {{}} …   אוצר עברית

  • גן-עדן של שוטים — אשליה, תעתוע, מקום שנראה כגן עדן כלפי חוץ אך למעשה הוא שורץ סכנות {{}} …   אוצר עברית

  • הליצן העצוב — אדם שמח כלפי חוץ אך עצוב מבפנים {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.