כללית


כללית
adv. באופן כללי, בצורה שלמה, בהתבוננות מקיפה, תוך התייחסות לסך הכו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הודעה על אסיפה כללית — הזמנה למשתתפים באסיפה כללית של חברה {{}} …   אוצר עברית

  • אסיפה כללית — כינוס של כל החברים באיגוד {{}} …   אוצר עברית

  • אסיפה כללית שלא מן המניין — כינוס של כל החברים במועד בלתי שגרתי {{}} …   אוצר עברית

  • בדיקה כללית — S{{}} …   אוצר עברית

  • הוראה כללית — הוראה שאינה מתייחסת לסיטואציות ספציפיות {{}} …   אוצר עברית

  • היסטוריה כללית — ההיסטוריה של כל העולם (ללא קשר מיוחד ליהדות וציונות) {{}} …   אוצר עברית

  • הסכמה כללית — קונצנזוס, תמימות דעים, הסכמה של כל הציבור {{}} …   אוצר עברית

  • הרדמה כללית — הרדמה מלאה, הרדמת הגוף כולו {{}} …   אוצר עברית

  • השכלה כללית — ידע כללי, ידיעות יסודיות בתחומים שונים {{}} …   אוצר עברית

  • חנינה כללית — שחרור של כל האסירים מבתי הכלא ומחיקת תיקיהם הפליליים {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.