כלליות


כלליות
כיסוי מקיף, שיתוף, אוניברסאליות, גלובליות, פשטות, מופשטו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • בחירות כלליות — בחירות בהן משתתפים כל האזרחים בלי הבדלי דת ומין {{}} …   אוצר עברית

  • גלובליות — כלליות, כוללנות, הקפה, כוליו …   אוצר עברית

  • כללות — כלליות, כיסוי מקיף, שיתוף, אוניברסאליות, פשטות, מופשטו …   אוצר עברית

  • Нимрод (скульптура) — У этого термина существуют и другие значения, см. Нимрод …   Википедия

  • אוניברסאליות — עולמיות, כלליות, התפשטות ברחבי העולם, התאמה לכול, כלל עולמיות, אוניברסליז …   אוצר עברית

  • אוניברסליות — עולמיות, כלליות, התפשטות ברחבי העולם, התאמה לכול, כלל עולמיות, אוניברסליז …   אוצר עברית

  • אוניברסליזם — עולמיות, כלליות, התאמה לכול, כלל עולמיות, אוניברסליות; אמונה בישועת הנשמו …   אוצר עברית

  • אוניוורסאליות — עולמיות, כלליות, התפשטות ברחבי העולם, התאמה לכול, כלל עולמיות, אוניברסליז …   אוצר עברית

  • אוניוורסליות — עולמיות, כלליות, התפשטות ברחבי העולם, התאמה לכול, כלל עולמיות, אוניברסליז …   אוצר עברית

  • אוניורסאליות — עולמיות, כלליות, התפשטות ברחבי העולם, התאמה לכול, כלל עולמיות, אוניברסליז …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.