כללי התנהגות


כללי התנהגות
דרך ההתנהגות המקובלת, נורמות שלפיהן מקובל לנהוג {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • התנהגות טובה — התנהגות נאותה, שמירה על כללי התנהגות מקובלים (עילה לניכוי שליש מתקופת מאסרם של אסירים) {{}} …   אוצר עברית

  • כללי הבטיחות — כללי התנהגות שתכליתם להגן על חיי הציבור {{}} …   אוצר עברית

  • כללי האתיקה — הוראות התנהגות ומוסר המחייבות בעלי מקצועות חופשיים; הוראות של ועדת הכנסת האוסרות על ח כ לעסוק בעבודות נוספות מסוימות ומחייבות אותם לפרסם את הכנסותיהם {{}} …   אוצר עברית

  • אתיקה מדעית — כללי התנהגות ומוסר המחייבים מדענים {{}} …   אוצר עברית

  • אתיקה מקצועית — כללי התנהגות ומוסר המחייבים בעלי מקצועות חופשיים {{}} …   אוצר עברית

  • אתיקה משפטית — כללי התנהגות ומוסר המחייבים עורכי דין {{}} …   אוצר עברית

  • אתיקה עסקית — כללי התנהגות ומוסר המחייבים אנשי עסקים {{}} …   אוצר עברית

  • אתיקה רפואית — כללי התנהגות ומוסר המחייבים רופאים {{}} …   אוצר עברית

  • אתיקה שיפוטית — כללי התנהגות ומוסר המחייבים שופטים ודיינים {{}} …   אוצר עברית

  • ועדת האתיקה — גוף האוכף כללי התנהגות ומוסר; גוף בן ארבעה ח כ המטיל סנקציות על ח כ שאינם ממלאים אחר כללי האתיקה {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.