כללי האתיקה


כללי האתיקה
הוראות התנהגות ומוסר המחייבות בעלי מקצועות חופשיים; הוראות של ועדת הכנסת האוסרות על ח"כ לעסוק בעבודות נוספות מסוימות ומחייבות אותם לפרסם את הכנסותיהם {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • ועדת האתיקה — גוף האוכף כללי התנהגות ומוסר; גוף בן ארבעה ח כ המטיל סנקציות על ח כ שאינם ממלאים אחר כללי האתיקה {{}} …   אוצר עברית

  • חכמת המצפון — כללי האתיקה והמוסר {{}} …   אוצר עברית

  • בצורה לא אתית — שלא לפי כללי האתיקה, באופן לא מוסרי {{}} …   אוצר עברית

  • לא אתי — לא מוסרי, אינו הולם את כללי האתיקה {{}} …   אוצר עברית

  • מועצת העיתונות — מועצה ציבורית שתפקידה לדאוג לשמירה על חופש העיתונות וקיום כללי האתיקה {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.