כללי


כללי
adj. של הכלל, מקיף, כולל, רחב, כוללני; משותף, מקובל, מוסכם, פופולרי, גלובאלי, אוניברסאלי, עממי, נפוץ; מופשט, לא מוגדר, לא מסוים, לא מיוחד, לא מדויק, לא מפורט, רדוד, שטוח, קלו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • כללי הבטיחות — כללי התנהגות שתכליתם להגן על חיי הציבור {{}} …   אוצר עברית

  • כללי האתיקה — הוראות התנהגות ומוסר המחייבות בעלי מקצועות חופשיים; הוראות של ועדת הכנסת האוסרות על ח כ לעסוק בעבודות נוספות מסוימות ומחייבות אותם לפרסם את הכנסותיהם {{}} …   אוצר עברית

  • כללי הדקדוק — חוקים לשוניים, כללים המורים כיצד לדבר ולכתוב עברית נכונה {{}} …   אוצר עברית

  • כללי המשחק — החוקים לפיהם מתנהל המשחק, המוסכמות {{}} …   אוצר עברית

  • כללי התנהגות — דרך ההתנהגות המקובלת, נורמות שלפיהן מקובל לנהוג {{}} …   אוצר עברית

  • כללי זהירות — כללים שיש לשמור עליהם למען הבטיחות {{}} …   אוצר עברית

  • כללי-הפיסוק — הנחיות תחביריות בדבר אופן רישום סימני הפיסוק {{}} …   אוצר עברית

  • חובש כללי — איש עזר רפואי כללי {{}} …   אוצר עברית

  • באופן כללי — בהתבוננות מקיפה, בסך הכול, אם נתבונן במכלול כולו ולא רק בפרטים {{}} …   אוצר עברית

  • ביס כללי — בית ספר ללימודים כלליים, בי ס עיוני {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.