יוצא-דופן


יוצא-דופן
לא רגיל, שונה, ייחודי, חריג (לטוב ולרע) {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • יוצא מגדר הרגיל — מיוחד, שונה, יוצא דופן, חריג {{}} …   אוצר עברית

  • בלתי רגיל — יוצא דופן, שונה, ייחודי {{}} …   אוצר עברית

  • לא רגיל — יוצא דופן, מדהים, מיוחד במינו {{}} …   אוצר עברית

  • לא שגרתי — יוצא דופן, שונה, מוזר, אחר {{}} …   אוצר עברית

  • בצורה חריגה — באופן יוצא דופן, יוצא מהכלל, בצורה בלתי רגילה {{}} …   אוצר עברית

  • הסתיגות — חוסר התלהבות, קיום סייגים, הימנעות, היבדלות; חריג, חריגה, יוצא דופן, יוצא מן הכל …   אוצר עברית

  • הסתייגות — חוסר התלהבות, קיום סייגים, הימנעות, היבדלות; חריג, חריגה, יוצא דופן, יוצא מן הכל …   אוצר עברית

  • חריג — adj. חורג, סוטה, תועה, שונה, מוזר, אחר, לא מקובל, יוצא דופן, יוצא מן הכלל, משונה, נדי …   אוצר עברית

  • כולכם — n. כל אחד ואחד מכם, בלי שאף אחד מאתכם יחסר, ללא חריגים, בלי יוצא מן הכלל, ללא יוצא דופן, כגוף אחד, אתם, הנכם; אתם לגמרי , אתם לחלוטין , כל חלק וחלק שבכם, בגופכם ובנפשכם, בכל מאודכ …   אוצר עברית

  • כולכן — n. כל אחת ואחת מכן, בלי שאף אחת מאתכן תחסר, ללא חריגים, בלי יוצא מן הכלל, ללא יוצא דופן, כגוף אחד, אתן, הנכן; אתן לגמרי , אתן לחלוטין , כל חלק וחלק שבכן, בגופכן ובנפשכן, בכל מאודכ …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.