יוצא מן הכלל


יוצא מן הכלל
שונה, חריג, יוצא מגדר הרגיל, ייחודי {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • באופן יוצא מן הכלל — בצורה חריגה, בשונה מהרגיל, באופן בולט {{}} …   אוצר עברית

  • ללא יוצא מן הכלל — כולם אותו דבר, כולם כולל כולם, אין התחמקויות {{}} …   אוצר עברית

  • הכול — כל הדברים, כל דבר, כולם, כל פרט ופרט, במלואו, המכלול, בשלמות, בלי יוצא מן הכלל, בלי להחסיר דבר, עד הסוף, עד תום, כליל, בלי להשאיר דבר, ללא חריגים; כל האנשים, הכלל, כל אחד ואחד, ההמון, הקה …   אוצר עברית

  • חריג — adj. חורג, סוטה, תועה, שונה, מוזר, אחר, לא מקובל, יוצא דופן, יוצא מן הכלל, משונה, נדי …   אוצר עברית

  • כולכם — n. כל אחד ואחד מכם, בלי שאף אחד מאתכם יחסר, ללא חריגים, בלי יוצא מן הכלל, ללא יוצא דופן, כגוף אחד, אתם, הנכם; אתם לגמרי , אתם לחלוטין , כל חלק וחלק שבכם, בגופכם ובנפשכם, בכל מאודכ …   אוצר עברית

  • כולכן — n. כל אחת ואחת מכן, בלי שאף אחת מאתכן תחסר, ללא חריגים, בלי יוצא מן הכלל, ללא יוצא דופן, כגוף אחד, אתן, הנכן; אתן לגמרי , אתן לחלוטין , כל חלק וחלק שבכן, בגופכן ובנפשכן, בכל מאודכ …   אוצר עברית

  • כולם — n. הכול, כל הדברים, כל האנשים, כל אחד ואחד, בלי שאף אחד יחסר, ללא חריגים, בלי יוצא מן הכלל, ללא יוצא דופן, כגוף אחד, הם, הנם; הם לגמרי , הם לחלוטין , כל חלק וחלק בהם, בגופם ובנפשם, בכל מאוד …   אוצר עברית

  • כולנו — n. כל אחד ואחת מאתנו, בלי שאף אחד או אחת מאתנו יחסר, ללא חריגים, בלי יוצא מן הכלל, ללא יוצא דופן, כגוף אחד, אנו, אנחנו, הננו; אנחנו לגמרי , אנחנו לחלוטין , כל חלק וחלק שבנו, בגופנו ובנפשנו, בכל מאודנ …   אוצר עברית

  • מופלא — adj. נפלא, מצוין, מעולה, מדהים, מרשים, יוצא מן הכלל, יוצא מגדר הרגיל, סתום, לא מובן, מיוח …   אוצר עברית

  • מרהיב — adj. נהדר, מצוין, נפלא, מהמם, מדהים, מפואר, נשגב, מקסים, מרתק, מושך, אדיר, כביר, יוצא מן הכלל, מעולה, יוצא מגדר הרגי …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.