יופיי


יופיי
נוי, חן, הדר, תפארת, פאר, הוד, יפע

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • טרזן — 1 v. גונדר, יופה, קושט, פורכס, נעשה מהודר בלבושו, נעשה מטורזן, צוחצח, הולבש בהידור, יופיי 2 גנדרן, מגונדר, מפורכס, מתהדר, מהודר, מצויץ, מצועצ …   אוצר עברית

  • צעצע — 1 v. להתקשט בהפרזה, להתפרכס, להתגנדר יתר על המידה, להיעשות מטורזן, להתייפיף, להתייפות, להתהדר, להצטחצ 2 v. קושט בהגזמה, יופה, פורכס, נצבע, עוטר, אופר, נעשה מצועצע, פואר, נעשה מהודר, גונדר, טורזן, צוחצח, לוטש, מורק, יופיי …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.