יופיו


יופיו
נוי, חן, הדר, תפארת, פאר, הוד, יפע

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הוד יופיו — תפארתו, יופיו הרב, הדרו {{}} …   אוצר עברית

  • Dönmeh — Sabbatai Zevi in 1665 Dönmeh (Turkish: dönme) refers to a group of crypto Jews in the Ottoman Empire and present day Turkey who openly affiliated with Islam and secretly practiced a form of Judaism called Sabbateanism. The group originated during …   Wikipedia

  • Саббатианство — Саббатианство  еретическое направление иудаизма, возникшее в 1665 году после того, как Шабтай Цви (в другой транскрипции Саббатай Цеви) объявил себя мессией. Движение захватило еврейские общины по всей диаспоре, однако, после того, как… …   Википедия

  • בכל יפעתו — במלוא יופיו, בכל הדרו {{}} …   אוצר עברית

  • כער — 1 v. לגרום כיעור, להפוך למכוער, לפגום ביופי, לקלקל מראה, להשחית מראה, להפוך ללא יפ 2 v. להיעשות מכוער, להפוך למכוער, להיעשות לא יפה, לקבל מראה פגום, לאבד את יופי 3 v. נעשה מכוער, הפך למכוער, נעשה לא יפה, הושחת מראהו, נפגם יופיו, התכע …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.