טעות


טעות
שגיאה, טעייה, משגה, שיבוש, סילוף, ליקוי, סטייה, עוול, איוול

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • טעות היסטורית — טעות קריטית, טעות ששינתה את פני היסטוריה {{}} …   אוצר עברית

  • טעות בכדאיות העסקה — טעות של אחד הצדדים בנוגע לרווח שיפיק מקיום החוזה {{}} …   אוצר עברית

  • טעות בספירה — טעות בחשבון, ספירה שגויה …   אוצר עברית

  • טעות גסה — טעות גורלית, שגיאה בולטת ופטלית {{}} …   אוצר עברית

  • טעות חייו — טעות גדולה מאוד שעליה שילם (או ישלם) כל החיים {{}} …   אוצר עברית

  • טעות חמורה — טעות גדולה, שגיאה משמעותית …   אוצר עברית

  • טעות יסודית — טעות אשר גרמה לאחד הצדדים להתקשר בחוזה {{}} …   אוצר עברית

  • טעות מחזורית — טעות המתרחשת כל פרק זמן קבוע {{}} …   אוצר עברית

  • טעות מכשירית — טעות הנגרמת כתוצאה מתקלה במכשיר כלשהוא ואינה מעשה ידי אדם {{}} …   אוצר עברית

  • טעות מצטברת — טעות המתווספת לטעויות נוספות וכתוצאה מכך השפעתה ניכרת {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.