טעון


טעון
1 adj. עמוס, מועמס, מוטען, בעל מטען, נושא משא, מלא, גדוש; צריך, חייב, זקוק ל-, דורש, נחוץ ל
2 טענה, ויכוח, ראיה, נימוק, הוכחה, פולמוס, ביסוס, פירוט, ארגומנט, שקלא וטרי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • טעון מס — חייב במס, שיש לשלם עליו מס {{}} …   אוצר עברית

  • טעון בירור — שיש לבררו, דורש בירור {{}} …   אוצר עברית

  • טעון הצהרה — שיש להצהיר עליו …   אוצר עברית

  • טעון מכס — חייב במכס, שיש לשלם עליו מכס {{}} …   אוצר עברית

  • טעון שומה — חייב במס, שיש לשלם עליו מס {{}} …   אוצר עברית

  • טעון שיפור — שיש לשפרו, זקוק לשיפור {{}} …   אוצר עברית

  • טעון-טיפוח — זקוק לטיפול מיוחד כדי להתקדם {{}} …   אוצר עברית

  • חלקיק טעון — חלקיק בעל מטען חשמלי {{}} …   אוצר עברית

  • לא טעון — s{{}} …   אוצר עברית

  • אומר דרשני — טעון עיון, מתבקש שיבדקו אותו לעומק {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.