טע


טע
1 v. הובא לידי טעות, הוליכוהו שולל, הוכשל, רומה, הערימו עליו, הוסר מדרך הישר, הותעה, שיטו בו, שיקרו לו, תעתעו בו, נטעו בו תקוות שו
2 v. לגרום לטעות, להוליך שולל, להכשיל, לגרום להטעיה, לרמות, להונות, להערים, לשים רגל, להסיר מדרך הישר, לשקר, לשטות ב-, להתעות, לטעת תקוות שוא, לזייף, לתעתע, לסלף, לכז
3 v. לעשות טעות, לשגות, לבצע שגיאה, לשבש, לסלף, להחטיא את המטרה, לשפוט לא נכונה; לתעות, לסטות, לסור מהדרך, לסרוח, למעו
4 v. לשתול, להכניס לאדמה, לא לעקור; להשריש, להחדיר, להכניס, להנחיל, להקנות; לייסד, לכונן, להכין, לקבוע, להקים, להאהי

אוצר עברית . 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.