טסט


טסט
מבחן, בחינה, בדיקה, ניסוי, בדיקת ביצוע, בדיקת פעולה, בדיקת תקינות; מבחן נהיג

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • נתוני טסט — נתונים המוזנים למחשב לבדיקת נכונות התכנית {{}} …   אוצר עברית

  • עבר טסט — הצליח במבחן הנהיגה המעשי וקיבל רשיון נהיגה {{}} …   אוצר עברית

  • קובץ טסט — קובץ נתונים המוזן למחשב לבדיקת נכונות התכנית {{}} …   אוצר עברית

  • מבחן נהיגה — טסט, מבחן מעשי לקבלת רשיון נהיגה {{}} …   אוצר עברית

  • בדיקה — בחינה, מבחן, מבדק, סקירה, חקירה; טסט, ניסוי; אנליזה, ניתוח, פירוק; פיקוח, בידו …   אוצר עברית

  • בדיקת רכב — בדיקה מעמיקה שעושים לכלי רכב טרם קנייתו או לצורך טסט {{}} …   אוצר עברית

  • בדק — 1 v. לבחון, לברר, לנסות, לעשות בדיקה, לחקור, לחטט; לתקן, לחזק, לעשות בדק בית, לשפץ, לשפ 2 v. לעבור בדיקה, להיבחן, להיחקר, להתברר; לעבור תיקונים, לעבור שיפוץ, לעבור חיזו 3 v. לערוך ביקורת, לבקר, להפעיל אמצעי בקרה, לבדוק, לבחון, לפקח, להשגיח; לצנזר …   אוצר עברית

  • בחינה — מבחן, מבדק, בדיקה, טסט; סקירה, חקירה, עיון, ניתוח, אנליזה, בדיקה; אספקט, היב …   אוצר עברית

  • גש — 1 v. הוקרב, הובא; ניתן, סופק, נמסר, הוענק, הופקד בידי; הושם על השולחן; הוצג, הוצע; הועמד ל 2 v. להביא, לקרב; לתת, לספק, למסור, להעביר, להעניק, להפקיד; לשרת; למסור הודעה; להציג, להציע; להעמיד ל 3 v. לסור, להתקרב, להגיע עד , ללכת, לבוא, לפנות אל ,… …   אוצר עברית

  • מבדק — 1 בוחן, בודק, מכשיר לבדיקת קיום זרם חשמל, טסט 2 ביקורת, מעקב; מבחן, בחן, בחינה; בדיקה; חקירה, מחקר, חקר, ניסוי; אנאליזה, ניתוח, אבחנה, עיבו …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.