חזרת


חזרת
1 שם מחלה, דלקת של בלוטת הרו
2 שם צמח ששורשיו משמשים כתבלי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • Maror — Grated horseradish mixed with cooked beets (known as chrein), romaine lettuce, and horseradish root, which can be freshly grated Maror (מָרוֹר mārôr) also Marror, refers to the bitter herbs eaten at the Passover Seder in keeping with the biblical …   Wikipedia

  • Maror — Tres tipos de maror de izquierda a derecha: salsa de rábanos mezclado con remolacha y azúcar; hoja de una lechuga romana; una raíz de rábano. El Maror (מָרוֹר mārôr) pronunciado también como Marror se refiere a una hierba amarga que suele ser… …   Wikipedia Español

  • אטביזם — (בביולוגיה) חזרת תכונות של אבות קדמונים מבלי שיופיעו בדורות הביניי …   אוצר עברית

  • אטביסט — n. דוגל באטביזם (בביולוגיה חזרת תכונות של אבות קדמונים מבלי שיופיעו בדורות הביניים) …   אוצר עברית

  • אטביסטי — adj. של אטביזם (בביולוגיה חזרת תכונות של אבות קדמונים מבלי שיופיעו בדורות הביניים) …   אוצר עברית

  • הבניין החוזר — הבניין הרפלקסיבי ( התפעל ) , בניין דקדוקי המורה על חזרת הפעולה אל מבצעה {{}} …   אוצר עברית

  • הזכרות — תהליך זכירה, חזרת דבר נשכח לזיכרון, התחדשות הזיכרון, זכירת הנשכ …   אוצר עברית

  • החזרה — השבה, נתינה חזרה, החזר; בבואה, השתקפות, שיקוף, חזרת קרני האו …   אוצר עברית

  • היזכרות — תהליך זכירה, חזרת דבר נשכח לזיכרון, התחדשות הזיכרון, זכירת הנשכ …   אוצר עברית

  • השתקפות — בבואה, שיקוף, חזרת קרני האור; התבטאות, היראות, הבע …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.