חוק


חוק
דין, תקנה, צו, גזירה, כלל, נוהל מחייב, חובה, מנהג, תופעה; סדר, משטר, מערך, מבנה; מידה, שיעור, כמות קצובה, מתכונת, זמן מוגב

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • חוק עזר עירוני — חוק מוניציפלי, חוק של העיריה, חוק הרלוונטי רק לגבי אזור השיפוט בו נחקק {{}} …   אוצר עברית

  • חוק-עזר — חוק מוניציפלי, חוק של העיריה, חוק הרלוונטי רק לגבי אזור השיפוט בו נחקק {{}} …   אוצר עברית

  • חוק בלי שיניים — חוק חסר תוקף ממשי, חוק שלא ניתן לאכוף אותו {{}} …   אוצר עברית

  • חוק השבות — חוק יסוד במדינה, זכות השיבה ליהודי הגולה, חוק לפיו כל יהודי יכול לעלות ארצה {{}} …   אוצר עברית

  • חוק למניעת מפגעים — חוק המגביל רעש ריח וזיהום אוויר (חוק כנוביץ ) {{}} …   אוצר עברית

  • חוק מס הכנסה מיסוי בתנאי אינפלציה — חוק שהסדיר את גביית מס ההכנסה בתקופות של אינפלציה (הוחלף ע י חוק מס הכנסה תיאומים בשל אינפלציה) {{}} …   אוצר עברית

  • חוק שימור האנרגיה — חוק יסוד בטבע הטוען שאנרגיה אינה נוצרת או מתבזבזת אלא רק משנה צורה, חוק יסוד פיזיקאלי שלפיו כמות האנרגיה בטבע קבועה {{}} …   אוצר עברית

  • חוק-ברזל — חוק קיים ועומד, חוק מחייב {{}} …   אוצר עברית

  • חוק אבוגדרו — חוק כימי הקובע כי בנפחים שווים של גזים שונים באותם תנאי לחץ וטמפרטורה יש אותו מספר של מולקולות {{}} …   אוצר עברית

  • חוק אימוץ ילדים — חוק המסדיר מסירת ילדים לאימוץ {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.