חוצץ


חוצץ
מחלק, מבדיל, יוצר מחיצה, יוצר חיץ, מפריד, מחלק, מפצל, מנתק, מרחיק, יוצר שוני, גודר, מגדר; שטח אחסון זמני (של נתונים במחשב) ; מחיצה (בספריית קבצים במחשב)

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • יצא חוצץ — יצא ערוך (נגד) , התנגד {{}} …   אוצר עברית

  • יצא חוצץ נגד — יצא ערוך נגד, התנגד {{}} …   אוצר עברית

  • עומד בין- — חוצץ, מתערב, מפריע …   אוצר עברית

  • שרת מתווך — חוצץ בין רשת פנימית בארגון ובין האינטרנט כחלק ממערכת הבידוד ואבטחת המידע של הארגון מפני העולם החיצון {{}} …   אוצר עברית

  • חיץ — 1 חרב קטנה, קנה מחודד, שלח, חנית, רומח, כידון, סיף, פגיון, דק 2 מחיצה, גדר, סייג, קיר, דופן, חוצץ, מבדיל, מפריד, מסך, וילון, חלוקה, הפרדה, הרחק …   אוצר עברית

  • מבדיל — adj. מפריד, מחלק, מפצל, מבחין, מנתק, מרחיק, חוצה, חוצץ, מחליף, יוצר שוני, לא מערב, מייחד, מאפיי …   אוצר עברית

  • מבדלת — adj. מפריד, מחלק, מפצל, מבחין, מנתק, מרחיק, חוצה, חוצץ, מחליף, יוצר שוני, לא מערב, מייחד, מאפיי …   אוצר עברית

  • מחיצה — 1 חיץ, קיר, דופן, מסך, וילון, מפריד, חוצץ, חלוקה, הפרדה, פירוד, הרחקה; (מחשבים) מדור, מקום בספריית קבצים, קבוצת קבצי מחשב המאוחסנים תחת שם כללי אח 2 פציעה, פגיעה, פגיעה גופנית; התרסקות, ריסוק, מעיכה, לחיצה, דחיסה, קימוט, ביקוע, ריצו …   אוצר עברית

  • ספרטור — מפרד, מפרדה, מפריד, מבדיל, חוצץ, מסנ …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.