חוצפן


חוצפן
חצוף, מחוצף, עז-מצח, חסר נימוס, גס-רוח, בוטה, חסר-טקט, חסר-בוש

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • יש לו פה! — חוצפן, בוטה, אין לו בושה להגיד מה שבא לו {{}} …   אוצר עברית

  • חצף — 1 v. להתחצף, לנהוג בחוצפה, להעז פנים, להיות חוצפן, להיות חצוף, להפגין חוצפה, להיות עז מצ 2 v. לנהוג בחוצפה, להעז פנים, להיות חוצפן, להפגין חוצפה, להיות חצוף, להיות עז מצ …   אוצר עברית

  • החצפה — התחצפות, היות חוצפן, חוסר בושה, חציפות, מחוצפות; יחס מעליב, עלבון, עזות פני …   אוצר עברית

  • חסר נימוס — גס רוח, חוצפן, חסר עידון, בוטה, וולגרי, שהתנהגותו פוגעת {{}} …   אוצר עברית

  • חצוף — adj. חוצפן, מחוצף, עז מצח, חסר נימוס, גס רוח, בוטה, חסר טקט, חסר בוש …   אוצר עברית

  • קשה-מצח — עקשן, חוצפן, עז פנים {{}} …   אוצר עברית

  • קשה-פנים — עקשן, חוצפן, עז מצח {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.