חוצפה


חוצפה
חציפות, העזה, עזות-מצח, גסות-רוח, בוטות, חוסר-טקט, בלי בושה, חספו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • חוצפה עילאית — חוצפה שאין כדוגמתה {{}} …   אוצר עברית

  • חוצפה כלפי שמים — התחצפות נגד הבורא {{}} …   אוצר עברית

  • החצפת-פנים — חוצפה, עזות מצח, גסות רוח {{}} …   אוצר עברית

  • התחצפות — חוצפה, התנהגות חוצפנית, עזות פנים, היות חצוף, היות עז מצח, חוסר כבוד, העלב …   אוצר עברית

  • עוז פנים — חוצפה, גסות, יהירות; אומץ, גבורה {{}} …   אוצר עברית

  • עזות פנים — חוצפה, גסות, יהירות; אומץ, גבורה {{}} …   אוצר עברית

  • עזות-אף — חוצפה, גסות, יהירות; אומץ, גבורה {{}} …   אוצר עברית

  • עזות-מצח — חוצפה, גסות, יהירות; אומץ, גבורה {{}} …   אוצר עברית

  • חצף — 1 v. להתחצף, לנהוג בחוצפה, להעז פנים, להיות חוצפן, להיות חצוף, להפגין חוצפה, להיות עז מצ 2 v. לנהוג בחוצפה, להעז פנים, להיות חוצפן, להפגין חוצפה, להיות חצוף, להיות עז מצ …   אוצר עברית

  • Cognate — For other uses, see Cognate (disambiguation). In linguistics, cognates are words that have a common etymological origin. This learned term derives from the Latin cognatus (blood relative).[1] Cognates within the same language are called doublets …   Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.