חוסר תרבות


חוסר תרבות
חוסר נימוס, חוסר עידון, פרימיטיביות {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • תת תרבות — זרם תרבותי, עדה; התנהגות בהמית, וולגריות, חוסר נימוס (שימוש עממי) {{}} …   אוצר עברית

  • וולגריות — המוניות, גסות, גסות רוח, פשטות, חספוס, חוסר עידון, חוסר תרבות, חוסר נימוס, עממיו …   אוצר עברית

  • גסות — חספוס, חוסר טקט, וולגריות, המוניות, חוסר תרבות; גולמיות, אי זיקו …   אוצר עברית

  • פראות — תכונת הפרא, חוסר טיפול, אי ביות, טבעיות, חיי בר, חוסר תרבות, גסות, התפרעות, השתוללו …   אוצר עברית

  • חזירות — גסות, בהמיות, פראות, חייתיות, ברוטאליות, וולגריות, חוסר תרבות, חמדנות, זללנות, גרגרנו …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.