חוסר תום לב


חוסר תום לב
לא בהגינות, זדון, כוונה תחילה {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • תום — 1 {{}}C 2 סיום, גמר, גמירה, סוף, קץ; שלמות, חוסר פג 3 תמימות, יושר, טוהר, זכות, הגינות, כנות, נאיביות, חוסר תחכו …   אוצר עברית

  • יושר — חוסר עקמומיות, אי סטייה; הגינות, טוהר, כנות, תום, צדק, הוגנות, אמינות, הליכה בתלם, ישרות, גילוי לב, תמימו …   אוצר עברית

  • ישרות — חוסר עקמומיות, אי סטייה; הגינות, טוהר, כנות, תום, צדק, הוגנות, אמינות, הליכה בתלם, יושר, גילוי לב, תמימו …   אוצר עברית

  • נאיביות — תמימות, תום, חוסר תחכום, חוסר פקחות, ילדותיות, העדר חכמת חיים, חוסר ערמומיו …   אוצר עברית

  • תמימות — יושר, נאמנות, תום, הגינות; נאיביות, חוסר ערמומיות, היעדר חכמת חיים; שלמות, תום, מלאו …   אוצר עברית

  • אפיסה — אזילה, חוסר, היעדר, תום, סוף, גמר המלאי; התמוטטות, התייגעות, התשה, ליאות, מיצוי הכו …   אוצר עברית

  • אפיסות — אזילה, חוסר, היעדר, תום, סוף, גמר המלאי; התמוטטות, התייגעות, התשה, ליאות, מיצוי הכו …   אוצר עברית

  • שלימות — שכלול, השתכללות, השלמה, חוסר פגם; הגינות, יושר, תום, תמימות, מצבו של השל …   אוצר עברית

  • שלמות — שכלול, השתכללות, השלמה, חוסר פגם; הגינות, יושר, תום, תמימות, מצבו של השל …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.