זלעפות


זלעפות
adj. זעף, סערה, זרם, התפרצות, פרץ, השתוללות; רעדה, חלחלה, פלצות, אימה, בעתה, חרדה, פח

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • גשם זלעפות — גשם חזק, גשם שוטף {{}} …   אוצר עברית

  • קור זלעפות — קור עז, צינה, כפור {{}} …   אוצר עברית

  • רוח זלעפות — רוח זעף, רוח סערה {{}} …   אוצר עברית

  • גשם סוחף — גשם זלעפות, גשמי זעף, גשם שוטף {{}} …   אוצר עברית

  • גשם שוטף — גשם זלעפות, גשמי זעף, גשם סוחף {{}} …   אוצר עברית

  • גשם-זעף — גשם שוטף, גשם זלעפות, גשם סוחף {{}} …   אוצר עברית

  • זעף — 1 v. להזעים, להחמיץ, להקדיר, לשוות מראה זועף; להכעיס, להרתיח, להרגיז, לגרום זע 2 v. להתמרמר, להתרגז, להתרעם, לרגוז, לכעוס, לזעום, לקצוף, לרתוח, להיות מלא חמה; לסעו 3 {{}}C 4 כעס, רוגז, קצף, זעם, חרון, התרגזות; זלעפות, סערה, התפרצות, השתוללו …   אוצר עברית

  • מטר סוחף — גשם זעף, גשם זלעפות {{}} …   אוצר עברית

  • מטר שוטף — גשם זעף, גשם זלעפות {{}} …   אוצר עברית

  • סופה — סערה, רוח עזה, מזג אוויר סוער, גשמי זלעפות, ממטרים כבדים, רעמים וברקי …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.