זליגה


זליגה
נזילה, טפטוף, דליפה, זליפה, נטיפה; הזלת דמעו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • דליפה — דלף, נזילה, חלחול, זליגה, זליפה, פעפוע, טפטוף, מעבר נוזלים; הסתננות, התגלו …   אוצר עברית

  • הדלפה — העברת ידיעות סודיות, העברת אינפורמציה חשאית; גרימת נזילה, גרימת זליגה, גרימת טפטו …   אוצר עברית

  • הזבה — דליפה, הזלה, זיבה, זליגה, טפטוף, נזילה, נטיפה, פיכוי, זרימה, הזרמה, נביעה, קילוח, שט …   אוצר עברית

  • הזלה — דליפה, הזבה, זליגה, טפטוף, נזילה, מזיגה, שפיכה, נטיפה, פיכוי, זרימה, הזרמה, נביעה, קילוח, שטף לפצ …   אוצר עברית

  • הטפה — תעמולה, דרשנות, דרישה, שכנוע, הסתה, הפצת רעיון; הזלה, נזילה, נטיפה, הזבה, זליגה, טפטו …   אוצר עברית

  • הרעפה — התזה, הזלה, זליגה, טפטוף, נטיפה; הטפה, דרשה, נאום, השמעת דברים, הגדה, אמיר …   אוצר עברית

  • השלה — דליפה, הזבה, זליגה, טפטוף, נזילה, מזיגה, שפיכה, נטיפה; הסרת העור (נחש) …   אוצר עברית

  • זוב — נזילה, טפטוף, זליגה, דליפה, זרימה, קילוח, שפיעה, יציאה; זיבה (שם מחלה) …   אוצר עברית

  • זיבה — 1 נזילה, זליגה, נטיפה, טפטוף, דליפה, פריקה, שחרור, פליט 2 שם מחלת מין מדבק …   אוצר עברית

  • זילוף — טפטוף, זליפה, ריסוס, זליגה, נטיפה, הדלפה, פיזו …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.